ÚVOD – Mentoring ve vzdělávání

Co je mentoring?

Proces, který vede ke zvyšování kvality. Je založený na vzájemné důvěře a spolupráci mentora a menteeho. Vyžaduje ochotu a odvahu přemýšlet o možných změnách, které můžeme udělat pro náš osobní i profesionální růst.

Kdo je mentor?

Zkušený kolega, průvodce, profesionál, který může podpořit menteeho v jeho hledání a vývoji.

Kdo je mentee?

Ten, kdo chce na sobě pracovat a nechce být na to sám.

Co jako mentor nabízím?

Krátkodobou i dlouhodobou podporu. Otevřený a bezpečný vztah. Příležitost pro formulování osobní nebo profesní vize a provázení na cestě k jejímu naplňování.

 • Zpětná vazba k vyučovací hodině
 • Metody a strategie učení
 • Jak plánovat hodiny
 • Jak pracovat s náročnými studenty
 • Komunikační strategie
 • Nápady pro hodnocení
 • Plánování a reflexe vlastní praxe
 • Podpora při řešení konfliktů
 • Idividualizace ve výuce

Jak vypadá mentorské setkání?

 • Struktura není vždy stejná – vychází z potřeb školy, projektu a nebo toho, kdo se mnou chce pracovat.
 • Kontrakt – písemná nebo i ústní dohoda, ve které dojde k upřesnění jak často, za jakých podmínek a na čem spolu budeme pracovat.
 • Proces (přímá podpora) – mentorské rozhovory, konzultace, náslechy v hodinách, vzdělávání, podpora při přípravě….
 • Evaluace – vyhodnocení procesu a stanovení dalších kroků

Dodržuji etický kodex EMCC.